Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar líne

The online hub of the Irish language in London

Gaelscoil Shathairn
Gaelscoil Shathairn

* Mar gheall ar an phaindéim Covid-19, níl muid in ann bualadh le chéile faoi láthair. Mar sin féin, téigh i dteagmháil linn má suim agat i ngníomhaíochtaí Gaelacha a oireann do theaghlaigh.

Tá Gaelscoil Shathairn ar an fhód le roinnt blianta agus bíonn imeachtaí agus ranganna ar fáil do pháistí agus tuismitheoirí araon. Tá Grúpa Spraoi Londan dírithe ar naíonáin agus ar pháistí réamhscoile agus a dtuismitheoirí, agus muid ag cleachtadh an Ghaeilge trí amhráin, leabhair scéalta agus cluichí. Bíonn aoicheoltóir traidisiúnta ann le haghaidh damhsa agus cluichí ceolmhara, agus bíonn an Cultúr Club do pháistí bunscoile ar siúl béal dorais. Leis sin, bíonn ceardlanna ar siúl ina bhfoghlaimíonn tuismitheoirí frásaí simplí a bheadh úsáideach sa bhaile.

* Due to the Covid-19 pandemic, we are not able to meet up at the moment. Even so, get in touch with us if you are interested in Irish language activities that are suitable for families.

Gaelscoil Shathairn has been on the go for a few years and there are activities and classes available for both children and parents. Grúpa Spraoi Londan is for toddlers, preschool kids and their parents, having fun with Irish through songs, story books and games. We have a guest trad musician for dancing and musical games, and the Cultúr Club for primary school-age children takes place next door. We also hold workshops for parents to learn simple phrases to use around the home.