Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar line

The online hub of the Irish language in London

Imeachtaí atá thart
Past events

28

Meán Fómhair
·
September

2021

7:00pm - 8:30pm

Ciorcal Comhrá LDN

Conradh na Gaeilge i Londain/London Irish Centre
London Irish Centre (léarscáil · map)

Cad é?

Is grúpa cairdiúil agus fáilteach é an Ciorcal Comhrá a bhuailfidh le chéile go míosúil sa Lárionad Éireannach Londan, chun a chuid Gaeilge a cleachtadh le chéile. Tá sé oscailte do chách agus, ag brath ar na huimhreacha, seans go gcrúthófar cúpla grúpa níos lú as. Ba mhaith linn grúpa rialta a bhunú agus is féidir leis an ghrúpa an leagan amach a phlé.

Cathain?

Go míosúil ar an Mháirt dheireanach den mhí
7-8.30pm
Dé Máirt, 28 Meán Fómhair 2021

Cá háit?

Taobh thiar den bheár, i seomra Tom Bugler, sa Lárionad Éireannach Londan.
50‑52 Camden Square, London, NW1 9XB

What is it?

This is a friendly and welcoming group that will meet monthly in the London Irish Centre, to practice Irish language together. It is open to everyone and, depending on numbers, may be broken into a couple of smaller groups. We would like to establish a regular group and the group can discuss the format.

When?

Monthly on the last Tuesday of the month
7.00-8.30pm
Tuesday 28th September 2021

Where?

Behind the bar, in the Tom Bugler room, in the London Irish Centre.
50‑52 Camden Square, London, NW1 9XB

 • Oiriúnach d'fhoghlaimeoirí Gaeilge
  Suitable for learners of Irish
 • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
  Organised by Conradh na Gaeilge

17

Deireadh Fómhair
·
October

2021

1:00pm - 3:00pm

#LDN125 Léiriú scannáin: Amhrán na Mara

i gcomhar le Irish Film London
London Irish Centre

Beidh an scannán Amhrán na Mara á léiriú ag CnaG LDN agus Irish Film London, i gcomhar le London Irish Centre, mar chuid den tsraith imeachtaí #LDN125 agus 125 bhliain de CnaG á gceiliúradh. Beidh an leagan Gaeilge le feiceáil, le fotheidil i mBéarla.

Is beochan ghalánta é an scannán a bhfuil duaiseanna buaite aige, ón stiúideo Chill Chainnigh Cartoon Saloon. Tar éis dá máthair imeacht gan tásc gan tuairisc, cuirtear Ben agus Saoirse chun cónaí lena seanmháthair sa chathair. Nuair a chinneann siad ar fhilleadh ar a mbaile cois farraige, tá baol ann nach n-éireoidh leo a n-aistear a chur i gcrích.

As part of the #LDN125 programme of events to celebrate 125 years of CnaG in London, in association with Irish Film London and the London Irish Centre, we are screening the film Amhrán na Mara (Cartoon Saloon), in Irish (with subtitles in English).

This is a beautiful and award-winning animated film from the Kilkenny-based studio, Cartoon Saloon. After their mother’s disappearance, Ben and Saoirse are sent to live with their Granny in the city. When they resolve to return to their home by the sea, their journey becomes a race against time.

 • Oiriúnach do chách
  Suitable for all
 • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
  Organised by Conradh na Gaeilge

22

Deireadh Fómhair
·
October

2021

7:00am - 9:30am

​Labhróidh beirt taighdeoirí, Louis Strange agus Eileen Coughlan, ar ábhair a bhaineann le ról agus stádas na Gaeilge sa lá atá inniu ann.

​Two researchers, Louis Strange and Eileen Coughlan, will speak on the role and status of Irish in the modern world.

 • Oiriúnach do chách
  Suitable for all
 • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
  Organised by Conradh na Gaeilge

24

Meán Fómhair
·
September

2021

7:00pm - 10:00pm

Tharla an chéad chruinniú de Chonradh na Gaeilge i Londain ar 9 Samhain 1896, 125 bliain ó shin an fómhar seo. Chun ceilúradh a dhéanamh air seo, beidh sraith imeachtaí á reáchtáil againn. Faigh amach cad atá ag teacht aníos ag an seoladh oifigiúil seo. Chomh maith leis sin, beidh caint ghairid ar stair na craoibhe agus Pop Up Gaeltacht, oscailte do chách.

The very first meeting of Conradh na Gaeilge i Londain took place on 9 November 1896, 125 years ago this autumn. To celebrate this we will be running a series of events. Find out what’s coming up at this official launch, and stay for a short talk on the history of the branch and a Pop Up Gaeltacht, open to all.

 • Oiriúnach do chách
  Suitable for all
 • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
  Organised by Conradh na Gaeilge

22

Lúnasa
·
August

2021

8:00pm - 9:30pm

​Fáilte roimh chách chuig an chruinniú oscailte seo.

​All are welcome to this open branch meeting.

 • Oiriúnach do chách
  Suitable for all
 • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
  Organised by Conradh na Gaeilge

9

Iúil
·
July

2021

7:30pm - 11:00pm

The Tribe of Gods - léiriú scannáin

Irish Film London, Conradh na Gaeilge i Londain, London Irish Centre
London Irish Centre (léarscáil · map)

Léiriú de scannán faisnéise faoi Phatsaí Dan Mag Ruaidhrí, Rí Thoraí
Screening of a documentary about Patsy Dan Rodgers, King of Tory
 • Oiriúnach do chách
  Suitable for all
 • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
  Organised by Conradh na Gaeilge

19

Meitheamh
·
June

2021

7:00pm - 9:30pm

Fáilte romhat chuig Comhdháil na Breataine 2021, deis do phobal na Gaeilge sa Bhreatain teacht le chéile ar líne agus taithí, tuairimí agus léargas a roinnt.
Welcome to Comhdháil na Breataine 2021, a chance for the Irish language community in Britain to get together online and share our experience, views and insight.
 • Oiriúnach do chách
  Suitable for all
 • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
  Organised by Conradh na Gaeilge

20

Bealtaine
·
May

2020

8:00am - 9:30pm

Tráth na gCeist na Bealtaine

Conradh na Gaeilge i Londain
Online

Tá muid ar ais le Fear an Tí Michael Kirby, múinteoir Gaeilge san Irish Cultural Centre i Hammersmith. Fáilte roimh chách - fiú nach bhfuil foireann nó Gaeilge láidir agat, cuirfidh muid i ngrúpa thú.

We’re back with Fear an Tí Michael Kirby, Irish teacher in the Irish Cultural Centre in Hammersmith. All are welcome - if you don’t have a team or fluent Irish, we’ll put you in a group.

 • Oiriúnach do chách
  Suitable for all
 • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
  Organised by Conradh na Gaeilge