Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar line

The online hub of the Irish language in London

Faoi
About

Is eagraíocht carthanachta í Conradh na Gaeilge i Londain atá gníomhach ar son na Gaeilge agus ar son phobal na Gaeilge sa cheantar seo. Cuireann muid eolas, oideachas agus imeachtaí ar fáil ionas go mbeidh deiseanna ag daoine fáil amach faoin teanga, freastal ar ranganna agus bualadh le daoine eile a bhfuil an Ghaeilge acu. Is dream éagsúil, oscailte agus cairdiúil muid agus mar sin, má tá suim agat sa teanga, téigh i dteagmháil linn anseo nó ar na meáin shóisialta.

Beatha teanga í a labhairt!

Conradh na Gaeilge i Londain is a charity organization which promotes and supports the Irish language and its community in this region. We provide information, education and events so that people have the chance to find out about the language, attend classes and meet other Irish speakers. We are a diverse, open and friendly group, so if you have any interest in the language, do get in touch here or through social media.

The life of a language is to speak it!