Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar líne

The online hub of the Irish language in London

Teagmháil
Contact

Más foghlaimeoir nó cainteoir tú, gníomhaí nó duine nach bhfuil ach caidéiseach, ba mhaith linn cloisteáil uait.

B’fhéidir go bhfuil tú ag lorg ceachtanna, nó gur múinteoir tú féin. Ba mhaith linn cabhrú leat. Lena chois sin, mar eagraíocht phobail neamhbhrabúis, bíonn daoine le smaointe, fuinneamh agus scileanna i gcónaí uainn.

Pé scéal é, tar chuig cruinniú nó imeacht agus buail linn, nó téigh i dteagmháil trí londain@cnag.ie

Whether you’re a learner or a speaker, an activist or just someone who’s curious, we would like to hear from you.

Maybe you are looking for lessons, or you’re a teacher yourself. We’d like to help. As well as that, as a non-profit community organisation we are always in need of people with ideas, energy and skills.

Whatever your story is, you can come meet us at one of our regular meetings or events, or get in touch via londain@cnag.ie