Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar line

The online hub of the Irish language in London

Foghlaim
Learning

Tá neart roghanna ann má tá tú ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim i Londain. Bíonn cúrsaí dírithe ar dhaoine fásta ar siúl go rialta in CityLit agus i lárionaid Éireannacha éagsúla ar nós the London Irish Centre, the Irish Cultural Centre agus Lewisham Irish Centre.

Má tá clann agat, bíonn an Ghaelscoil Shathairn ar siúl uair sa mhí – seisiúin spraoi agus staidéir do naíonáin, páistí bunscoile agus tuismitheoirí.

Leis sin, is féidir linn tú a chur in aithne le múinteoir príobháideach más fearr leat rang aonair a dhéanamh.

There are a lot of choices if you want to learn Irish in London. There are regular courses for adults in CityLit and various Irish centres such as the London Irish Centre, the Irish Cultural Centre and Lewisham Irish Centre.

If you have children, Gaelscoil Shathairn usually takes place once a month – study and play sessions for toddlers, primary school age children and parents.

We also have a network of teachers we can introduce you to if you would like to take private Irish lessons.

Ranganna · Classes

CityLit, Covent Garden

Ionad Culturtha Éireannach, Hammersmith

Irish Cultural Centre, Hammersmith

Ionad Pobail Éireannach, Lewisham

Lewisham Irish Community Centre

Lárionad Éireannach Londan i gCamden

London Irish Centre, Camden

Cleachtadh · Practice

Leabharlann ICC

London Irish Centre Library

Tá líon mór leabhar Gaeilge le fáil san leabharlann LIC i gCamden.

There’s a great number of Irish language books avaiable at the LIC library in Camden.

Nuacht Mhall

Slow News

Podchraoladh na craoibhe ina gcuirtear príomhscéalta na seachtaine in iúl go mall

The week’s main news stories, read slowly in Irish.

Pop-up Gaeltacht Londan

Grúpa Facebook oscailte inár féidir le duine ar bith teacht le chéile le Gaeilge a eagrú.

Open Facebook group where anyone can organise an Irish language get-together.