Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar líne

The online hub of the Irish language in London

Foghlaim
Learning

Tá neart roghanna ann má tá tú ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim i Londain. Bíonn cúrsaí dírithe ar dhaoine fásta ar siúl go rialta in CityLit agus i lárionaid Éireannacha éagsúla ar nós the London Irish Centre i gCamden, the Irish Cultural Centre i Hammersmith agus Lewisham Irish Centre.

Má tá clann agat, bíonn an Ghaelscoil Shathairn ar siúl uair sa mhí – seisiúin spraoi agus staidéir do naíonáin, páistí bunscoile agus tuismitheoirí.

Leis sin, is féidir linn tú a chur in aithne le múinteoir príobháideach más fearr leat rang aonair a dhéanamh.

There are a lot of choices if you want to learn Irish in London. There are regular courses for adults in CityLit and various Irish centres such as the London Irish Centre in Camden, the Irish Cultural Centre in Hammersmith and Lewisham Irish Centre.

If you have children, Gaelscoil Shathairn usually takes place once a month – study and play sessions for toddlers, primary school age children and parents.

We also have a network of teachers we can introduce you to if you would like to take private Irish lessons.

Ranganna i Londain · Classes in London

CityLit, Covent Garden

London

Ionad Culturtha Éireannach, Hammersmith

Irish Cultural Centre, Hammersmith

Ionad Pobail Éireannach, Lewisham

Lewisham Irish Community Centre

Lárionad Éireannach Londan i gCamden

London Irish Centre, Camden

Ranganna in Éirinn · Classes in Ireland

Scileanna teanga: Cúrsaí Gaeilge i Gaeltacht na nDéise

Waterford

Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta i Gaeltacht na nDéise i 2024

Irish Language Courses for Adults in Gaeltacht na nDéise in 2024

Scileanna teanga: Cúrsaí Gaeilge i gCorca Dhuibhne

Kerry

Cúrsaí Gaeilge & Oidhreachta do Dhaoine Fásta i 2024

Irish Language & Heritage Courses for Adults in 2024

Scileanna teanga: Cúrsaí Gaeilge Seachtaine i nGleann Cholm Cille

Donegal

Cúrsaí Gaeilge Seachtaine agus Deireadh Seachtaine ar siúl ó Márta - Deireadh Fómhair 2024.

Week-long and weekend Irish Language Courses will be taking place from March - October 2024.

Scileanna teanga: Scoil Samhradh UCD i mBaile Átha Cliath

Dublin

Beidh an Scoil Samhradh UCD ar siúl ón 17ú-21ú Meitheamh 2024.

Tá praghas lascainithe ar fáil do “Gael Londain” (ón LIC & ICC)—más mian le duine tuilleadh eolais a fháil, bí i dteagmháil le failte@ucd.ie

​The Irish Language Summer School will be taking place in the University College Dublin from the 17th-21st June 2024.

A discount is available to London Gaels (attending classes at the LIC or ICC)—if anyone would like more information, please contact failte@ucd.ie

Acmhainní Foghlama · Learning Resources

Leabharlann ICC

London Irish Centre Library

Tá líon mór leabhar Gaeilge le fáil san leabharlann LIC i gCamden.

There’s a great number of Irish language books avaiable at the LIC library in Camden.

Nuacht Mhall

The week's main news stories, read slowly in Irish

Podchraoladh na craoibhe ina gcuirtear príomhscéalta na seachtaine in iúl go mall

The week’s main news stories, read slowly in Irish.

Podchraoltaí, Físeáin, News, Suíomhanna gréasáin agus araile

Podcasts, Videos, News, Websites etc.

*Tá na podchraoltaí go léir thuasluaite ar fáil ar Spotify agus a leithéid

Pop-up Gaeltacht Londan

Grúpa Facebook oscailte inár féidir le duine ar bith teacht le chéile le Gaeilge a eagrú.

Open Facebook group where anyone can organise an Irish language get-together.