Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar line

The online hub of the Irish language in London

Ciorcal Comhrá LDN

28 Meán Fómhair/September 2021
7:00pm - 8:30pm

Conradh na Gaeilge i Londain/London Irish Centre
London Irish Centre (léarscáil · map)

Suíomh Gréasáin · Website
  • Oiriúnach d'fhoghlaimeoirí Gaeilge
    Suitable for learners of Irish
  • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
    Organised by Conradh na Gaeilge

Cad é?

Is grúpa cairdiúil agus fáilteach é an Ciorcal Comhrá a bhuailfidh le chéile go míosúil sa Lárionad Éireannach Londan, chun a chuid Gaeilge a cleachtadh le chéile. Tá sé oscailte do chách agus, ag brath ar na huimhreacha, seans go gcrúthófar cúpla grúpa níos lú as. Ba mhaith linn grúpa rialta a bhunú agus is féidir leis an ghrúpa an leagan amach a phlé.

Cathain?

Go míosúil ar an Mháirt dheireanach den mhí
7-8.30pm
Dé Máirt, 28 Meán Fómhair 2021

Cá háit?

Taobh thiar den bheár, i seomra Tom Bugler, sa Lárionad Éireannach Londan.
50‑52 Camden Square, London, NW1 9XB

What is it?

This is a friendly and welcoming group that will meet monthly in the London Irish Centre, to practice Irish language together. It is open to everyone and, depending on numbers, may be broken into a couple of smaller groups. We would like to establish a regular group and the group can discuss the format.

When?

Monthly on the last Tuesday of the month
7.00-8.30pm
Tuesday 28th September 2021

Where?

Behind the bar, in the Tom Bugler room, in the London Irish Centre.
50‑52 Camden Square, London, NW1 9XB