Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar líne

The online hub of the Irish language in London

Comhdháil na Breataine 2021

19 Meitheamh/June 2021
7:00pm - 9:30pm


Ar Líne · Online

Suíomh Gréasáin · Website
  • Oiriúnach do chách
    Suitable for all
  • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
    Organised by Conradh na Gaeilge

Fáilte romhat chuig Comhdháil na Breataine 2021, deis do phobal na Gaeilge sa Bhreatain teacht le chéile ar líne agus taithí, tuairimí agus léargas a roinnt.

CLÁR

- Caint tosaigh leis an Dr Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge
- Aoichainteoirí speisialta Bez Martin agus Caz Newley (iníonacha Margaret Keane) ag caint ar a scéal féin, agus ar thábhacht an chultúir do dhaoine de bhunús Éireannach sa Bhreatain
- Eolas ó cheantair éagsúla maidir le cad atá ar siúl ó thaobh na Gaeilge de
- Plé ar cheisteanna a bhaineann le cúrsaí Gaeilge sa Bhreatain
- Amhránaíocht sean-nóis le hAisling Clifford.

Beidh an t-imeacht seo dátheangach den chuid is mó. Cuirfear tús leis thart ar 7pm Dé Sathain 19 Meitheamh. Seolfear nasc Zoom amach níos gaire don am. Fáilte roimh eagraíocht nó roimh dhuine aonair ar bith atá ar son na Gaeilge sa Bhreatain. Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le londain@cnag.ie.

Welcome to Comhdháil na Breataine 2021, a chance for the Irish language community in Britain to get together online and share our experience, views and insight.

PROGRAMME

- Opening talk by Dr Niall Comer, President of Conradh na Gaeilge
- Special guests Bez Martin and Caz Newley (daughters of Margaret Keane) talking about their own story, and on the importance of Irish culture to the community in Britain
- Information from different regions about what Irish language activities are going on
- Discussion of topics relating to the language in Britain
- Sean-nós singing by Aisling Clifford

This event will be mostly bilingual. We’ll start about 7pm on Saturday 19 June. A Zoom link will be sent out closer to the time. All organisations and individuals with an interest in the Irish language in Britain are very welcome. For more info, contact londain@cnag.ie.