Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar line

The online hub of the Irish language in London

#LDN125 Launch - Seoladh

24 Meán Fómhair/September 2021
7:00pm - 10:00pm


Ar Líne · Online

Suíomh Gréasáin · Website
  • Oiriúnach do chách
    Suitable for all
  • Eagraithe ag Conradh na Gaeilge
    Organised by Conradh na Gaeilge

Tharla an chéad chruinniú de Chonradh na Gaeilge i Londain ar 9 Samhain 1896, 125 bliain ó shin an fómhar seo. Chun ceilúradh a dhéanamh air seo, beidh sraith imeachtaí á reáchtáil againn. Faigh amach cad atá ag teacht aníos ag an seoladh oifigiúil seo. Chomh maith leis sin, beidh caint ghairid ar stair na craoibhe agus Pop Up Gaeltacht, oscailte do chách.

The very first meeting of Conradh na Gaeilge i Londain took place on 9 November 1896, 125 years ago this autumn. To celebrate this we will be running a series of events. Find out what’s coming up at this official launch, and stay for a short talk on the history of the branch and a Pop Up Gaeltacht, open to all.