Conradh na Gaeilge i Londain

Croílár na Gaeilge i Londain ar line

The online hub of the Irish language in London

Fáilte go croílár na Gaeilge i Londain

Fáilte go mol ar líne na Gaeilge i Londain. Is féidir leat an fhaisnéis is déanaí ar fad a fháil faoi imeachtaí, ranganna agus faisnéis eile maidir le pobal Gaeilge London.

Welcome to the online hub of the Irish language in London. Here you can find all the latest information about events, classes and other information regarding London’s Irish language community.

Cad atá ag tarlú? · What's happening?

Imeachtaí le teacht · Upcoming events